Díky letitým zkušenostem mohou prodejci a správci obchodu pružně reagovat na požadavky spotřebitelů, podle kterých upravují i nabídku. Sortiment je rovněž pevně svázán s technologickým vývojem společnosti

https://www.giebel.cz/ostatni/detektor-centrum-praha-se-soustredi-na-detektory-kovu-prodej/