Záložky online

uloz.si nabízí možnost ukládání oblíbených webových stránek online.Mnozí provozovatelé strojů na kontroly bohužel nedbají, nebo na ně zapomínají, přestože technická kontrola stroje může zabránit mnohým nechtěným nehodám a katastrofám.

http://www.kralovehradeckykraj.4fan.cz/auto-moto/technicke-kontroly-pracovnich-stroju-dodrzujte-pravidelne/

Pokud ovšem není a zjistí se, že příčinou nehody je právě nějaká závada, o které majitel stroje mohl dávno vědět, ale nebyl na prohlídce, je už pozdě a problém je na světě. Vyvarujte se tedy zbytečných obtíží a neohrožujte zdraví ani životy lidí. Technická kontrola stroje vás na případný problém upozorní zavčasu.

http://www.olomouckykraj.4fan.cz/auto-moto/dodrzujete-pravidelne-technicke-kontroly-svych-pracovnich-stroju/

Je třeba myslet nejen na možné sankce, které jsou spojené s nedodržováním pravidelných technických kontrol, ale především na zdraví a bezpečí lidí, kteří stroje obsluhují nebo pracují v jejich blízkosti.

http://www.pardubickykraj.4fan.cz/auto-moto/nepodcenujte-stk-pracovnich-stroju/

Pokud hovoříme o ADHD, hovoříme o poruše nepozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o dědičný neurovývojový syndrom, s nímž se bohužel potýkají zejména děti mladšího školního věku.

https://www.adehade.cz/jak-bojovat-s-adhd-svepomoci/

Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

https://www.adehade.cz/rady-pro-pedagogy-jak-ve-tride-pracovat-s-hyperaktivnim-ditetem/

novinky
01.02.2019 rychlý redesign na bootstrap 4 + provedeny menší změny + přechod na SSL

01.09.2013 Bez upozornění mažeme uživatele(vč. záložek) kteří se snaží duplikovat odkazy pomocí lomítek, mezer, utm atd.

10.01.2012 Provedeny menší změny v systému.

22.11.2011 Od dnešního dne jsou průběžně mazány duplicitní URL záznamy a zrušena možnost mazání záložek, někteří mazali a znovu zakládali nové záložky a tímto jednáním znevýhodňovali ostatní uživatele.