Využívá se k analýze těkavých, teplotně stálých směsí. Tato metoda představuje důležitý nástroj nejen v chemickém průmyslu, ale také v biologickém a zdravotnickém. Plynovou chromatografii totiž lze rozložit a pojmenovat i nebezpečné viry.

https://www.moje-texty.cz/l/plynova-chromatografie-je-v-prumyslu-nepostradatelna/