Olejové transformátory ve FVE Transformátor funguje jako netočivý elektrický stroj, který přenáší elektrickou energii od místa její výroby ke koncovému spotřebiteli.

https://www.napiseme-pr.cz/l/plynove-rele-aneb-proc-je-tak-moc-dulezite/

Proč se u fotovoltaiky využívají právě olejové transformátory? Je to hlavně proto, že olej zde působí jako izolant i chlazení. Ovšem pouze za předpokladu, že je pravidelně kontrolován, aby nedocházelo k jeho časovému opotřebení.

https://ifdb.cz/plynove-rele-je-nutno-zkontrolovat-pri-revizi-olejoveho-transformatoru/