Zoom je zažitý výraz pro objektivy s proměnlivou ohniskovou vzdáleností. U digitálních fotoaparátů se s objektivy s označením zoom setkáte nejčastěji.

http://www.megapixel.cz/objektivy-zoom?order=cena&dir-a.x=14&dir-a.y=11&camera=29327

Chronologie fotografie. V tomto zevrubném přehledu jsou vzestupně seřazená důležitá data v historickém vývoji fotografie a kinematografie.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chronologie_fotografie

Světelnost objektivu digitálního fotoaparátu hraje při fotografování významnou roli. Přesto však bývá neprávem opomíjena. Byli jste někdy nemile překvapeni rozmazanými fotografiemi? Pak věřte, že právě světelnost byla nejspíše jejich příčinou. Pojďme si tedy vysvětlit, co vlastně světelnost je, jak ji číselně vyjadřujeme a zjišťujeme.

http://www.fotoradce.cz/svetelnost-objektivu-dulezitejsi-nez-jste-si-mysleli-1-dil-clanekid349

Světelnost je jedním ze základních parametrů fotografických objektivů. Hodnoty světelnosti jsou udávány bezrozměrným základním clonovým číslem (k), které vyjadřuje poměr ohniskové vzdálenosti [mm] ku průměru vstupní pupily [mm]. Pro objektiv se vždy uvádí nejvyšší možná hodnota. Používá se zápis f/k, 1:k (nebo f/k1-k2, 1:k1-k2 u objektivů s proměnlivým ohniskem - zoom objektivů), např. f/2.8, 1:2.8, f/3.5-4.5, 1:3.5-4.5.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btelnost_objektivu

Iconfinder provides high quality icons for webdesigners and developers in an easy and efficient way. The site launched in 2007 as the first search engine focused on icons.

http://www.iconfinder.com/