Konkurence na poli společností je opravdu vysoká a ne vždy se stane firma ziskovou. Podíváte-li se navíc na statistiky, dojde vám, že jen minimální procento společností přežije víc jak pět let života. Mnoha firmám proto nezbývá nic jiného, než podstoupit proces likvidace společnosti. Ten je sice časově dost náročný, ale jakmile je jednou firma vymazána z Obchodního rejstříku a dluhy uhrazeny, můžete se plně oddat nové životní etapě. Naše firma je tu od toho, aby byl celý průběh likvidace bez problémů a pro vás co nejméně bolestivý. Ve svém týmu máme profesionály, kteří problematice rozumí a budou vám plně k dispozici.

https://sidlofirmypraha5.cz/sluzby/likvidace-spolecnosti

Alternativním fondem je podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) myšlen subjekt oprávněný ke správě majetku srovnatelnou s obhospodařováním. Tento subjekt je veden v seznamu ČNB, ale nepodléhá přitom jejímu dozoru. V praxi se jedná o českou alternativu family & friends účtu.

https://sidlofirmypraha5.cz/sluzby/alternativni-investicni-fond

Konkurence na poli společností je opravdu vysoká a ne vždy se stane firma ziskovou. Podíváte-li se navíc na statistiky, dojde vám, že jen minimální procento společností přežije víc jak pět let života. Mnoha firmám proto nezbývá nic jiného, než podstoupit proces likvidace společnosti. Ten je sice časově dost náročný, ale jakmile je jednou firma vymazána z Obchodního rejstříku a dluhy uhrazeny, můžete se plně oddat nové životní etapě.

https://sidlofirmypraha5.cz/sluzby/likvidace-spolecnosti

Respirátory skladem. Expedice do 24h od uhrazení objednávky.

https://www.mujrespirator.cz/

Povinností každého živnostníka je v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb. (zákon o živnostenském podnikání) označit místo podnikání. Toto místo musí být označeno nejpozději v den, kdy živnostník začne podnikat. Na označení místa podnikání postačí i nápis na poštovní schránce a zvonku živnostníka. Není třeba použít žádnou tabuli, či jiné speciální označení.

https://sidlofirmypraha5.cz/blog/misto-podnikani-osvc