Rozhovor o nízkoenergetických domech, únicích tepla a energií.

http://www.svet-oken.cz/cz/plastova-okna/uniky-energie-v-nizkoenergetickych-domech.html