Zkratka ADHD, která vychází z terminologie Americké psychiatrické asociace, označuje syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou. Tímto syndromem trpí děti, které jsou nepozorné, nadměrně aktivní a často impulzivní.

https://potomci.cz/syndrom-adhd/

Pokud hovoříme o ADHD, hovoříme o poruše nepozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o dědičný neurovývojový syndrom, s nímž se bohužel potýkají zejména děti mladšího školního věku.

https://www.adehade.cz/jak-bojovat-s-adhd-svepomoci/

Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

https://www.adehade.cz/rady-pro-pedagogy-jak-ve-tride-pracovat-s-hyperaktivnim-ditetem/

Pokud máte podezření, že ve třídě pracujete s hyperaktivním dítětem, je potřeba si o tom v první řadě promluvit s jeho rodiči (aby u dítěte mohlo být ADHD diagnostikováno, musí projevovat příznaky ve více než jednom prostředí, tedy například ve škole i doma).

http://www.adehade.cz/rady-pro-pedagogy-jak-ve-tride-pracovat-s-hyperaktivnim-ditetem/

Jak probíhá vyšetření? Jak probíhá léčba ADHD?

http://www.adehade.cz/jak-se-leci-adhd/