Vy dostanete obratem většinu z částky na vystavené faktuře (obvykle 80 a více procent) a zbytek po uhrazení pohledávky odběratelem.

http://www.svobodnyblog.cz/2017/01/factoring-aneb-si-pocit-kdyz-odberatele-otali-proplacenim-faktur/