Stihli jsme zachránit velkou část majetku, který se v přízemí, kde se problém objevil, nacházel. Nepřišli jsme tak ani o nábytek, a díky rychlému příjezdu se podařilo zachránit i velkou část podlahy."

https://www.vime-ze.cz/l/instalaterske-prace-stredocesky-kraj-nam-dokazaly-vyresit-havarii-i-planovanou-rekonstrukci-domu/