Výčet možností využití plynové chromatografie je prakticky neomezený. Využívá se v mnoha průmyslových odvětvích, zejména petrochemickém, chemickém nebo zdravotnickém.

https://www.vas-prclanek.cz/l/plynova-chromatografie-jako-dulezita-soucast-prumyslovych-odvetvi/