Schuslerovi soli je vhodné užívat společně s Bachovými květovými esencemi. Bachovy květové esence jsem znala již z dřívějších dob a nyní jsem se k nim opět vrátila. Doporučila jsem je také své mamince, která se s nimi rovněž cítí šťastněji po psychické stránce.

https://zestihlujici.cz/schuslerovi-soli-uzivam-pravidelne-a-citim-se-skvele/