Nejnižší hranice, od které se mohou děti účastnit tandemového seskoku padákem je osm let, samozřejmě se souhlasem svého zákonného zástupce. A doporučovanou horní hranicí je věk 65 let.

https://www.clankyreklamni.cz/l/tandemovy-seskok-padakem-je-zazitek-na-cely-zivot/