Těžké kovy, olovo, kadmium, freony, silikon či halogeny ve složení plastů už nenajdete. S tím ovšem souvisí také změna výrobních postupů a následné pravidelné kontroly kvality hotových produktů.

https://prahaaktualne.cz/vyroba-plastovych-polotovaru-je-pro-mnoha-odvetvi-klicova/