Kde lze plastové tyče použít? Výroba plastových desek i tyčí je dnes velmi namáhaná vysokou poptávkou. Plastové tyče se přeci jen používají v několika různých oblastech, kupříkladu při výrobě různých přístrojů a nádob.

https://svetdnes.cz/vyroba-plastu-umoznuje-vytvoreni-nejkvalitnejsich-plastovych-tyci/