Koronavirus (Coronavirus) je společné označení pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Coronavirinae

https://respiracnirouska.cz/koronavirus/