Ministerstvo zdravotnictví dále připravilo pro občany souhrnné informace, které jsou průběžně aktualizovány.

https://respiracnirouska.cz/koronavirus-priznaky/

Koronavirus (Coronavirus) je společné označení pro čtyři rody virů obsažených v podčeledi Coronavirinae

https://respiracnirouska.cz/koronavirus/